AinG PROJEKTIVNI BIRO
2D in 3D projektiranje vseh vrst objektov visokih gradenj
2D in 3D projektiranje
Legalizacijo objektov
Legalizacija objektov
Izdelovanje in priprava vseh vrst projektnih dokumentacij
Izdelovanje projektnih dokumentacij

Projektiranje visoke gradnje

Izdelava projektnih dokumentacij

Legalizacija objektov

Svetovanje

Geodetske storitve

3D vizualizacija


Projektna dokumentacija

Idejna zasnova (IDZ)
Idejna zasnova (IDZ) je skica in opis bistvenih značilnosti nameravane gradnje.
Vir: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 2002).
Idejni projekt (IDP)
Idejni projekt (IDP) je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.
- S pomočjo idejnega projekta se izbere najboljša možnost predmetnega objekta.
Vir: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 2002).
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.
Vir: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 2002).
Projekt za izvedbo (PZI)
Projekt za izvedbo (PZI) je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede.
Vir: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 2002).
Projekt izvedenih del (PID)
Projekt izvedenih del (PID) je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih sprememb v vseh delih projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo, na podlagi katerega je mogoče na tehničnem pregledu ugotoviti, ali je zgrajeni oziroma rekonstruirani objekt v skladu z gradbenim dovoljenjem.
Vir: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 2002).

Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo. Z veseljem Vam bomo pomagali.


Reference